Dlaczego B4B ?

Jesteśmy zespołem kreatywnych ludzi, posiadających doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania oraz systemów informatycznych. Nasi klienci i partnerzy doceniają w nas te właśnie cechy, przedstawiając także następujące czynniki wpływające na ich decyzję o podjęciu współpracy z B4B:

  • Nowoczesna technologia: Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technicznym (sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie) oraz bogatym doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w najbardziej wymagających sektorach, takich jak usługi finansowe i telefonia komórkowa.
  • Specjalistyczna wiedza: Przeszliśmy kilkakrotnie proces tworzenia od podstaw znaczących systemów informatycznych i zarządczych, weryfikując w praktyce wiedzę na temat wybranych sektorów (usługi finansowe i telefonia komórkowa), jak i podstawowych dziedzin zarządzania (produkcja, finanse, marketing, kapitał ludzki) i procesów tworzących wartość dodaną.
  • Systematyczne podejście: W naszych działaniach stosujemy program czterech kroków, na które składają się: (1) analiza potrzeb klienta/partnera, (2) przedstawienie i uzgodnienie propozycji rozwiązania, (3) wdrożenie i (4) ocena wyników.  Nie pozostawiamy niczego przypadkowi, planując działania na każdym etapie. Naszą filozofią jest aktywne zaangażowanie, nawet jeżeli jego skutkiem jest ujawnienie problemów, z których nie zdają sobie sprawy nasi klienci/partnerzy.
 Nasze dotychczasowe osiągnięcia potwierdzają opinie naszych Klientów potwierdzone w listach referencyjnych.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl