Model współpracy z klientem

Nasza współpraca z klientami realizowana jest najczęściej w modelu ASP (Application Service Provision). Klient obsługiwany w ramach umowy ASP uzyskuje stały dostęp do aplikacji zainstalowanej na bezpiecznym serwerze, obsługiwanej przez B4B za opłatą stałą (miesięczną, kwartalną) lub zmienną (uzależnioną od liczby użytkowników, wolumenu/wartości obsługiwanych transakcji lub od innego miernika wykorzystania aplikacji). W zakres naszych zadań wchodzi:  

  • bieżący nadzór techniczny nad działaniem aplikacji;
  • pomoc techniczną dla użytkowników;
  • zapewnienie aktualizacji/rozwoju aplikacji (funkcjonalnego i technicznego),
  • utrzymanie serwera aplikacji oraz portalu internetowego wraz z dostępem sieciowym.
Nasze doświadczenia wskazują na to, że model ASP stwarza naszym klientom korzystne warunki działania, ponieważ:
  • minimalizuje poziom nakładów ponoszonych w celu zapewnienia określonej funkcjonalności (pozyskanie aplikacji/systemu, zakup sprzętu, wdrożenie w wielu lokalizacjach);
  • ogranicza ryzyko finansowe, dając możliwość dostosowania poziomu kosztów bieżących do poziomu wykorzystania aplikacji/systemu;
  • zapewnia standard niezawodności i bezpieczeństwa przetwarzania danych na poziomie niedostępnym w przypadku samodzielnej obsługi aplikacji/systemu;
  • ułatwia rozwój procesów zarządzania i przetwarzania danych, zapewniając bieżącą rozbudowę i modyfikację aplikacji/sytemu.
Klienci preferujący samodzielną obsługę swoich potrzeb informatycznych mogą wybrać formę jednorazowego zakupu bezterminowej licencji na użytkowanie aplikacji/system. Decydują się wtedy na ponoszenie kosztów bieżącej obsługi, zaś wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji dokonywane jest wtedy przez nas na podstawie odrębnych zleceń wycenianych indywidualnie.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl