Rozwiązanie dedykowane

Gotowe systemy informatyczne, oferowane „z półki”, obsługują zwykle rozbudowany zakres funkcji, zdefiniowanych na podstawie analizy typowych sytuacji biznesowych. Systemy takie oferują rozwiązania stworzone na zasadzie „najniższego wspólnego mianownika”, zadowalające zarazem wszystkich i nikogo. Zaletą takich systemów jest relatywnie niska cena. Dla wielu użytkowników nie jest to jednak wystarczającą przeciwwagą dla korzyści utraconych w wyniku odstąpienia od wykorzystania platformy informatycznej do budowy przewagi konkurencyjnej.

Użytkownicy widzący w zastosowaniu informatyki i internetu podstawowy czynnik sukcesu ich firm zlecają nam budowę dedykowanych rozwiązań. Ci z nich, którzy doceniają znaczenie specjalizacji, przekazują nam rolę operatora i menedżera wspólnie tworzonych systemów.
 
Naszym celem jest tworzenie rozwiązań będących połączeniem zaawansowanych technologii oraz efektywnego zarządzania procesami biznesowymi.
 
Naszą specjalnością jest budowa i obsługa (w formule Internet Application Provider) dedykowanych rozwiązań informatycznych wykorzystujących technologie internetowe.
 
Nasze zainteresowania i dotychczasowe doświadczenia obejmują następujące obszary:
  • dystrybucja towarów i usług – obsługa procesów sprzedaży i zarządzania siecią dystrybucji;
  • telefonia komórkowa – usługi dodane, uzupełniające podstawową oferę operatorów (fotoalbum, gry, m-płatności);
  • reklama – obsługa emisji reklam na monitorach telewizyjnych w punktach sprzedaży detalicznej (digital signage);
  • zarządzanie informacją – obsługa procesów związanych z przetwarzaniem i archiwizacją danych i dokumentów.
Nasze możliwości wyznaczone są przez potrzeby naszych klientów.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl