Aplikacje Internetowe

Nasza oferta gotowych aplikacji internetowych z możliwością indywidualizacji obejmuje obecnie:

  • NET Handel  - to kompleksowe rozwiązanie zapewniające obsługę procesów handlowych i gospodarki magazynowej w wieloodziałowych przedsiębiorstwach z rozbudowaną siecią sprzedaży. W zależności od konfiguracji aplikację można stosować zarówno do typowego e-handlu w sieci Internet, jak i w wielopoziomowych i rozbudowanych strukturach organizacyjnych. 
  • NET Najemcato system zarządzania nieruchomościami, umożliwiający obsługę podstawowych funkcji związanych z cyklem wynajmu powierzchni komercyjnych (prezentacja powierzchni, sporządzanie umów wynajmu, rozliczenia finansowe z najemcami) oraz wspomaganie obiegu dokumentów w firmie zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami.
  • NET Manager - narzędzie wspomagające procesem zarządzania projektami i dokumentami w firmach usługowych, takich jak kancelarie prawnicze, firmy doradcze, czy pracownie informatyczne. Idealnie z procedurami zarządzania jakością ISO.
  • NET Broker – to – w opinii naszej i naszych klientów – najlepszy w Polsce – system obsługi procesów związanych z dystrybucją produktów finansowych. (kredyty, ubezpieczenia, jednostki uczestnictwa, leasing, itp.). 
  • NET Trener – to system e-learning obsługujący potrzeby pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz działu zarządzania zasobami ludzkimi.
  • NET Spot – aplikacja obsługująca rozległą sieć monitorów reklamowych, centralne zarządzanie wyświetlaną treścią na każdej stacji reklamowej (spoty reklamowe, plansze, informacje tekstowe), dodatkowo administrowanie sprzętem.
Każda z naszych aplikacji była projektowana i realizowana jako rozwiązanie sieciowe, wykorzystujące w pełni zalety modelu rozproszonego dostępu do scentralizowanych systemów składowania i przetwarzania danych. Dlatego też ich wdrożenie w standardowej konfiguracji może zostać dokonane znacznie szybciej niż to jest w przypadku systemów wykorzystujących inne modele przetwarzania danych.


B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl