Internetowe Systemy Informatyczne

 

Internet jest obecny w Polsce od ponad 10 lat, jednakże jego komercyjna historia rozpoczęła się dopiero z chwilą znaczącej redukcji kosztów szybkich łączy stałych, jaka nastąpiła w latach 2002-2003. Od tego czasu oczywiste stały się zalety rozproszonego dostępu do scentralizowanych systemów składowania i przetwarzania danych, wśród których najistotniejsze to:

  • skalowalność, zapewniająca obsługę potrzeb zarówno małych firm rodzinnych, jak i wielkich koncernów międzynarodowych;
  • elastyczność, umożliwiającą budowę zarówno wyspecjalizowanych aplikacji o wąskim zakresie funkcjonalnym, jak i złożonych systemów zarządzania przedsiębiorstwem;
  • niski koszt wdrożenia (natychmiast po zainstalowaniu na serwerze system staje się dostępny dla użytkowników podłączonych do sieci i wyposażonych w standardową przeglądarkę internetową);
  • wysoki poziom bezpieczeństwa danych dzięki mozliwości dowolnego definiowania uprawnień dostępu, a przede wszystkim:
  • możliwość wykorzystania jako platformy e-commerce, obsługującej relacje zewnętrzne przedsiębiorstwa.
Budowa i wdrożenie systemów internetowych są naszą specjalnością od początku istnienia B4B. W okresie ostatnich pięciu lat zbudowaliśmy dla naszych klientów kilka systemów, które tworzą naszą bibliotekę gotowych aplikacji internetowych. Naszą podstawową ofertą jest nadal budowa i obsługa dedykowanych rozwiązań, które wykorzystują nasze doświadczenie informatyczne i menedżerskie.B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl