Referencje

Do naszych Klientów należą zarówno największe spółki finansowe i telekomunikacyjne, jak również małe i średnie firmy z całej Polski. Stawiamy na rzetelność i jakość współpracy, a nie na wielkość przychodów.

Z szeregu pozytywnych opinii chcielibyśmy przedstawić listy referencyjne otrzymane od:
Więcej informacji na temat wykonanych projektów dostępne na życzenie.

B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl