ISO 9001:2000
 
Standardy systemów zarządzania jakością zostały opracowane przez International Organisation for Standardisation (ISO) i znane są jako normy serii ISO 9000. Objęte nimi mogą być wszelkie obszary działalności. Podstawą ich działania jest zestaw procedur, opisujących procesy, w których uczestniczą osoby o ściśle sprecyzowanej odpowiedzialności i uprawnieniach. Żeby wykazać się zgodnością ze standardami ISO należy przedstawić zestaw odpowiednich procedur regulujących działanie organizacji oraz wykazać, że procedury te są rzeczywiście stosowane.
 
Nasz certyfikat ISO 9001:2000 potwierdza zgodność procedur naszego systemu zarządzania z normami ISO. Jako jedni z nielicznych w Polsce i na świecie ubiegaliśmy się o certyfikację systemu zarządzania projektami, ponieważ w tym obszarze widzimy istotną wartość dodaną stwarzaną przez nasz zespół. Przegląd naszego systemu dokonany przez Lloyd’s Register Quality Assurance potwierdził jego zgodność z normami, wysoko oceniając zarówno politykę, jak i praktykę zarządzania jakością.
 
W naszych codziennych działaniach wykorzystujemy specjalizowaną aplikację NET Manager, której układ funkcjonalny pozwala na planowanie, organizowanie, kontrolowanie i zapis wszystkich procedur zarządzania jakością.  B4B Sp. z o.o.
KRS: 0000150093 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 150 000 zł; Kapitał wpłacony: 150 000 zł.
81-842 Sopot, ul. Józefa Wybickiego 13C     http://www.b4b.net.pl     e-mail: biuro@b4b.net.pl